Over ons Armhoef

Het bestuur van de coöperatie

Het oprichtingsbestuur bestaat uit drie mensen, dat de coöperatie Armhoef moet gaan oprichten. Bij de eerste Algemene Ledenvergadering van de nieuwe coöperatie zal de samenstelling van het bestuur geagendeerd worden, zodat de nieuwe leden daar inspraak in hebben.

Alexander Savekoul (voorzitter), nog in te vullen

Alexander

verder in te vullen.

Hein Jacobs (penningmeester), zelfstandig energieadviseur met meer dan 20 jaar ervaring, voornamelijk voor de zakelijke markt. Daarnaast ben ik voorzitter van de eerste postcoderoos project in Tilburg: Energiefabriek Oude Leij

Hein

Mijn motivatie om in het eerste bestuur zitting te nemen van Energiefabriek Armhoef is mijn betrokkenheid bij de klimaatverandering. Willen we voor onze toekomstige generaties nog een leefbare wereld achterlaten, moeten we nu allemaal in actie komen. Ik probeer door initiatieven te nemen, zoals het samen opwekken van duurzame energie met zonnepanelen, de mensen in mijn buurt mee te kunnen nemen in dit doel.

Frans van Bakel (secretaris), nog in te vullen

Frans

Veder in te vullen.

Ik wil op de wachtlijst!

Alle panelen zijn inmiddels gereserveerd. Mail ons om je aan te melden voor op de wachtlijst op hein@energiefabriekarmhoef.nl