390 zonnepanelen 43 deelnemers

Een Tilburgs postcoderoos project, ontwikkeld met Energiefabriek013

Voor postcodes beginnend met: 5014, 5017, 5018, 5021, 5022 of 5038

en..

mensen die graag duurzame elektriciteit opwekken, maar geen geschikt dak hebben

Schrijf je in voor de wachtlijst!

Doe mee met Energiefabriek Armhoef en krijg 15 jaar lang energiebelasting terug.

Vraag en antwoord

Een energiecoöperatie die duurzame elektriciteit opwekt via 390 zonnepanelen op de daken van Basisschool Armhoefse Akkers en GGZ Breburg in de wijk Armhoefse Akkers. Hiermee kun je 15 jaar lang profiteren van aftrek van energiebelasting.

Dit project is een initiatief vanuit de werkgroep Buurkracht Armhoef Bespaart en is verder ontwikkeld onder projectbegeleiding van Energiefabriek013, een bruisende energiecoöperatie die Tilburg groener en duurzamer wil maken door energiebesparing en het opwekken van duurzame energie. Kijk op www.energiefabriek013.nl .

Op de schuine daken van Basisschool Armhoefse Akkers (Spoordijk) en op enkele platte daken van GGZ Breburg (Jan Wierhof) in de wijk Armhoefse Akkers. In eerste instantie was het de bedoeling om ongeveer 600 panelen op de daken te leggen. Door te veel schaduwwerking hebben we dit moeten reduceren tot 390 panelen.

Iedereen in het postcodegebied: 5014, 5017, 5018, 5021, 5022 of 5038. De letters van de postcode doen er niet toe). Dit geldt voor woningeigenaren, huurders en ondernemers. Voorwaarde is dat je een elektriciteitscontract op jouw naam hebt staan. Voor bedrijven geldt dat ze een kleinzakelijke elektriciteitsaansluiting moeten hebben (dus maximaal 3x80 Ampère).

een bijdrage wilt leveren aan een beter milieu en:

  • je eigen dak niet geschikt is voor zonnepanelen (bijvoorbeeld door schaduw van grote bomen of omdat het op het noorden ligt), of
  • als je zonnepanelen op je eigen dak lelijk vindt, of
  • als je in een monument woont waar geen zonnepanelen op mogen, of
  • als je een gezamenlijk dak hebt waar niet voldoende panelen op kunnen (bijvoorbeeld appartementencomplex).

Ja. Je krijgt gedurende 15 jaar energie-belasting terug over de opgewekte energie (in 2020: 12 eurocent per kWh, inclusief BTW). Bovendien wek je met jouw aandeel in de panelen zelf groene stroom op, en draag je zo een steentje bij aan de zo noodzakelijke verduurzaming van onze samenleving.

De gemiddelde verwachte opbrengst is 270 kilowattuur (kWh) per zonnepaneel per jaar. Het ene jaar mogelijk 10% meer en het ander jaar mogelijk 10% minder. De werkelijke hoeveelheid wordt jaarlijks via je energierekening verrekend.

Je kunt al meedoen met 1 aandeel. Een aandeel komt overeen met de opbrengst van een zonnepaneel. Het maximum is afhankelijk van je eigen verbruik, want je krijgt alleen energie-belasting terug over je eigen verbruik. Deel je jaarverbruik door de verwachte opbrengst van een zonnepaneel (270 kilowattuur per jaar). Neem daar 85% van, want in de komende 15 jaar ga je hoogstwaarschijnlijk nog wat energie besparen. Rond dit getal naar beneden af, en je hebt het maximum aantal aandelen dat je kunt kopen.

Rekenvoorbeeld:

  • Jaarverbruik: 3500 kilowattuur
  • 3500 gedeeld door 270 = 12,96
  • 12,96 x 85% = 11,01
  • 11,01 afronden naar beneden = 11 aandelen

Bedrijven kunnen maximaal 37 aandelen kopen. Als ondernemers mee willen doen, kunnen ze persoonlijk advies krijgen. Stuur hiervoor een mail naar Hein Jacobs, hein@energiefabriekarmhoef.nl .

Er komen 390 zonnepanelen op de daken van de basisschool en GGZ. Dat is genoeg voor het elektriciteitsverbruik van 43 gezinnen. De verkoop van de aandelen gaat op volgorde van binnenkomst van de aanvraag plus betaling.

Het kost € 325 per aandeel. Energiefabriek Armhoef verkoopt de opgewekte elektriciteit aan een energieleverancier en betaalt met de opbrengst daarvan de overige projectkosten (bijvoorbeeld onderhoud en verzekeringen).

Ja, met de huidige energiebelasting verdien je de investering in ongeveer 11 jaar terug (terwijl je gedurende 15 jaar energiebelasting terug krijgt). Dit project valt namelijk onder de regeling verlaagd tarief, ook wel de postcode- roos regeling genoemd. De elektriciteit die is opgewekt met jouw aandeel in de panelen, wordt afgetrokken van het elektriciteitsverbruik op je eigen aansluiting (indirect salderen heet dat). Je krijgt energiebelasting terug over de opgewekte elektriciteit.

De energiebelasting is in 2020 € 0,12 inclusief BTW. Dat is ongeveer tweederde van het totale elektriciteitstarief. Ieder jaar bepaalt de overheid de hoogte van de energiebelasting. Jouw jaarlijks financieel voordeel is hiervan afhankelijk. Wordt de energiebelasting hoger, dan verdien je de investering sneller terug. Wordt de energiebelasting lager, dan wordt de terugverdientijd langer. Ditzelfde geldt trouwens ook bij zonnepanelen op je eigen dak. Bij het tarief voor energiebelasting dat nu geldt, kom je uit op een rendement van ongeveer 4%.

Helaas werken (nog) niet alle energie-leveranciers mee aan de postcoderoos regeling. Check dus even van tevoren of jouw leverancier de postcoderoos regeling ondersteunt. Als dat zo is, kun je bij dezelfde leverancier blijven. Als dat niet zo is, moet je overstappen naar een leverancier die wel meedoet. Veel energieleveranciers helpen je bij de overstap.

Volgens de website www.hieropgewekt.nl De meeste energieleveranciers mee momenteel mee aan de postcoderoos regeling.

Greenchoice is de makkelijkste keuze voor de coöperatie, omdat Greenchoice ook de stroom inkoopt bij de coöperatie. Hoe meer coöperatieleden namelijk stroom afnemen van Greenchoice, hoe meer Greenchoice betaalt aan de coöperatie voor de stroom, die ze inkoopt. En dat komt uiteindelijk weer ten goede aan de leden van de coöperatie.

Bij welke energieleverancier je ook je stroom afneemt, je hoeft verder zelf niets te doen. Je krijgt namelijk elk jaar een creditnota toegestuurd van jouw energieleverancier. Hiervoor stuurt coöperatie Energiefabriek Armhoef een opbrengstcertificaat met de hoeveelheid opgewekte kWh van jouw aandeel in de panelen naar jouw energieleverancier.

Ja, dat kan. Kijk wel of je nieuwe leverancier de postcoderoos regeling ondersteunt.

Als je een of meer aandelen koopt, krijg je 15 jaar de energiebelasting terug van de opbrengst van jouw aandeel in de zonnepanelen. Na 15 jaar stopt automatisch je deelname aan dit project en wordt de coöperatie Energiefabriek Armhoef ontbonden. Als je eerder van je aandelen af wilt, kun je die geheel of gedeeltelijk te koop aanbieden. Misschien wil de volgende bewoner jouw aandeel overnemen of kun je het verkopen aan andere leden van de coöperatie?

Als dit allemaal niet lukt, zal de coöperatie je aandeel terugkopen. Over het algemeen zal de prijs dan wel iets lager zijn.

Ja, als je een of meer aandelen koopt voor dit project, word je automatisch lid van deze coöperatie. Er is inmiddels een bestuur voor de coöperatie. Op de eerste ALV van de Coöperatie Energiefabriek Armhoef draagt Energiefabriek013 de verantwoordelijkheid voor dit project in zijn geheel over aan het bestuur van Energiefabriek Armhoef. Dan gaat Energiefabriek013 zelf weer aan de slag met volgende projecten om Tilburg te verduurzamen.

Nee, voor de activiteiten van Energiefabriek Armhoef geldt geen vergunningsplicht. De activiteiten vallen buiten het toezicht door de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Ja, onder nummer KvK NNB.

Ik wil op de wachtlijst!

Alle panelen zijn inmiddels gereserveerd. Mail ons om je aan te melden voor op de wachtlijst op hein@energiefabriekarmhoef.nl

De verkoop gaat op volgorde van binnenkomst van de ondertekende ledenovereenkomst en de betaling. Als eerste worden de mensen gemaild die panelen/aandelen hebben gereserveerd. Later kunnen de mensen op de wachtlijst gemaild worden als nog niet alle panelen/aandelen zijn verkocht.